​newest

hair_2020_1017_0206.jpg
hair_2020_1017_0203.jpg
hair_2020_1017_0545.jpg
hair_2020_1017_0532 1.jpg
hair_2020_1017_0464.jpg
hair_2020_1017_0647.jpg
hair_2020_1017_0206.jpg
hair_2020_1017_0203.jpg
hair_2020_1017_0545.jpg
hair_2020_1017_0532 1.jpg
hair_2020_1017_0464.jpg
hair_2020_1017_0647.jpg

​【MUSIC】

Photographer Toshiyuki Imae  @toshiyukiimae

Hair Eiji Kadota at SIGNO management @eiji_kadota

Make Chifumi at SIGNO management  @chifumi325

Stylist Masumi Yakuzawa @masumi_yakuzawa