​The Hair Story

hair_2020_1017_0545.jpg
​画像をクリックで拡大表示されます。
hair_2020_1017_0206.jpg
hair_2020_1017_0203.jpg
hair_2020_1017_0545.jpg
hair_2020_1017_0532 1.jpg
hair_2020_1017_0464.jpg
hair_2020_1017_0647.jpg

​【MUSIC】

Photographer Toshiyuki Imae  @toshiyukiimae

Hair Eiji Kadota at SIGNO management @eiji_kadota

Make Chifumi at SIGNO management  @chifumi325

Stylist Masumi Yakuzawa @masumi_yakuzawa

hair_2019_1124_110194%2B_edited.jpg
hair_2019_1124_110055のコピー.jpg
hair_2019_1124_109442.jpg
hair_2019_1124_109794.jpg

​【unusual】

Photographer Toshiyuki Imae  @toshiyukiimae

Hair Eiji Kadota at SIGNO management @eiji_kadota

Make Naoyuki Watanabe  @naoykwatnb

Stylist   Kie @stylist.kie