​FACE

STAFF

Photographer Eiji Kadota

Hair  Fables

_DSC2024.jpg

​HAIR  Ayumi Takahashi

 _DSC0275.JPG

​HAIR  Ayumi Takahashi

_DSC6206.jpg

HAIR  KABUKI

_DSC2912 2.JPG

​HAIR  Ayumi Takahashi

_DSC0075.JPG

​HAIR  KABUKI

_DSC2346.JPG

HAIR  Eri Saito

スクリーンショット 2020-04-08 16.40.17.jpg