​FACE

STAFF

Photographer Eiji Kadota

Hair  Fables

_DSC2463のコピー.jpg

​HAIR  KABUKI

SUNP0054.JPG

​HAIR  Eri Ishiguro

IMG_8285.JPG

HAIR  Eri Saito

_DSC4959.jpg

​HAIR  KABUKI

_DSC4027.JPG

​HAIR  Eri Ishiguro

_DSC4376.jpg

​HAIR  Ayumi Takahashi

Back number