IMG_3150.jpg

Make ​  Yuka Hirata   @yuka_hirac

IMG_5252.jpg
IMG_5253.jpg

Hair&Make  Saki  Yoshida  @saki_y.5

IMG_4341.jpg
IMG_4295.jpg

Photo&Styling     Yuri nosho   @yurinosho517

Hair&Make          Misaki Ishiwata   @m__933 

IMG_5254.jpg

Hair           Hyou  Tou  @dongbing1120

Make         Saki Yoshida @saki_y.5

Stylist       Reina  Isoguchi  @reina.tca

IMG_3031.JPG

Make   AYUMI TAKAHASHI       @make.ayumitakahashi

スクリーンショット 2020-04-08 16.40.17.jpg