​The Hair Story

hair_2018_1209_0227.jpg
​画像をクリックで拡大表示されます。
hair_2018_1209_0412+.jpg
hair_2018_1209_0078.jpg
hair_2018_1209_0227.jpg
hair_2018_1209_0325++.jpg
hair_2018_1209_0485.jpg

​【crest of a wave】

Photographer Toshiyuki Imae  @toshiyukiimae

Hair Eiji Kadota at SIGNO management @eiji_kadota

Make Hiraka at LUMO management    @yohsukehiraka

​Stylist Ryo Chiba at LUMO management @ryochiba9

hair_2019_0323_1386.jpg
hair_2019_042928288.jpg
0225.jpg
_DSC0105.jpg
hair_2019_0323_1386.jpg
hair_2019_042928382.jpg
hair_2019_0407_22286.jpg

​【THE FACE IN A DREAM】

Photographer  Toshiyuki Imae  @toshiyukiimae

Hair  Eiji Kadota at SIGNO management @eiji_kadota

​Stylist Masumi Yakuzawa @masumi_yakuzawa

hair_2019_0224_08840_02.jpg
hair_2019_0224_0067_01.jpg
hair_2019_0224_0181_01.jpg
hair_2019_0224_08840_02.jpg
hair_2019_0224_0458_01.jpg
hair_2019_0224_0681_01.jpg

​【OUT LINE】

Photographer  Toshiyuki Imae  @toshiyukiimae

Hair  Eiji Kadota at SIGNO management @eiji_kadota

Make Hiraka at LUMO management    @yohsukehiraka

​Stylist Satomi Araki

hair_2018_0805_0563.jpg

​crimped

hair_2018_0805_0563.jpg
hair_2018_0805_0255.jpg
hair_2018_0805_0493+.jpg
hair_2018_0805_0655.jpg
hair_2018_0805_0932.jpg

【crimped】

Photographer Toshiyuki Imae  @toshiyukiimae

Hair Eiji Kadota at SIGNO management @eiji_kadota

Make Hiraka at LUMO management    @yohsukehiraka

​Stylist Ryo Chiba at LUMO management @ryochiba9

hair_2018_1007_0873.jpg
asymmetry.jpg
hair_2018_1007_0200.jpg
hair_2018_1007_0553.jpg
hair_2018_1007_0873.jpg
hair_2018_1007_0312.jpg
hair_2018_1007_0419.jpg

​【Asymmetry】

Photographer Toshiyuki Imae  @toshiyukiimae

Hair Eiji Kadota at SIGNO management @eiji_kadota

Make Eri Ishiguro @eri.ishiguro6 

​Stylist Ryo Chiba at LUMO management @ryochiba9